Vi har licensfria vapendelar typ magasin,optik etc

Vi säljer inte NÅGRA licens vapen eller delar