Badges/medals

Vi har medaljer från Tyskland,Usa,England,DDR,Ryssland mfl